چای و دمنوش

چای سیاه 9000تومان
ریلکس 16000تومان
کلد استاپ 14000تومان
چای ترش 15000تومان
چای سبز 14000تومان
دمنوش ژوزف 16000تومان
اکتیو 16000تومان
بهار نارنج 15000تومان
گل گاوزبان 16000تومان
چای نعنا 13000تومان