بار گرم

هات چاکلت 17000تومان
وایت چاکلت 15000تومان
اسپرسو 13000تومان
کاپوچینو 20000تومان
شیک اضافه سیمروپ 3000تومان
وانیل ، کارامل ،فندق ، دارچین ، زنجبیل ، شکلات
فرنچ پرس 18000تومان
قهوه ترک 16000تومان
ثعلب 18000تومان
ماسالا 15000تومان
لاته 21000تومان
موکا 23000تومان
v60 15000تومان
کمکس/chemex 18000تومان