غذاها

سالاد سزار 35000تومان
سالاد سیسیلی 32000تومان
سالاد یونانی 31000تومان
سالاد چوپد 37000تومان